dimarts, 30 de novembre de 2010

SESSIÓ 9

Hem continuat amb la Vita Christi de Sor Isabel. Concretament, hem llegit alguns capítols relacionats amb la vida i passió de Jesucrist, d’una banda, així com al protagonisme de la Verge Maria; i uns altres episodis on podem trobar certa exaltació i dignificació cristiana de la figura femenina.

Tasca a realitzar: Exercici comparatiu dels capítols 158-186 del VC de Sor Isabel amb la pel·lícula La Pasión de Cristo, de Mel Gibson (mireu de detectar les diferències i les semblances en la manera en què s’hi planteja la passió de Jesucrist i el patiment de la figura materna de Maria, tenint present tot allò esmentat a classe sobre la devoció cristològica i mariana del segle XV).


Lectura (molt) recomanada: Estudi introductori d’Albert Hauf a l’antologia del Vita Christi de sor Isabel de Villena en la MOLC, Eds. 62-”la Caixa”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada