dilluns, 27 de setembre de 2010

SESSIÓ 1

Acabem hui les sessions de caràcter més teòric i introductori sobre els antecedents de la narrativa del XV amb algunes qüestions relatives a:

- la narrativa europea anterior al segle XV , amb especial atenció al roman courtois francés dels segles XII i XIII (tant en vers com en prosa) i l’herència de la matèria de Bretanya, de Bizanci i de Roma;

-el pas de la narrativa en vers a la prosa en la ficció narrativa europea a partir del XIII;

- les noves rimades i les codolades dels segles XIV i XV (ja en l'àmbit català), amb algunes consideracions prèvies sobre el Blandín de Cornualla, entre uns altres textos.


Tot això, per tal d’arribar a una idea sobre la narrativa quatrecentista en prosa que ens permet d'acostar-nos al joc literari de la dedicatòria i el pròleg del Tirant tenint ben presents els conceptes d’auctoritas i versemblança aristotèlica.

Recomanació bibliogràfica:

- pròleg d’Arseni Pacheco a Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV-XV, col. MOLC, ed.62).

Recordeu que, com a mínim, heu de llegir la dedicatòria , el pròleg i el primer capítol del Tirant lo Blanch per a la pròxima sessió.

dimecres, 22 de setembre de 2010

SESSIÓ 0

Ací us deixe els textos llegits a l’aula en la sessió introductòria de dilluns passat:

Inici del Curial.

Fragment del pròleg del Tirant.

Inici de l’Spill de Roig.

Rúbrica inicial de la Vita Christi de sor Isabel de Villena. (Ací trobareu el text de l’edició de 1497, que teniu sencera en la BIVALDI).

Inici de la Història de Leànder i Hero, de Corella.

Inici de Lo procés de les olives.

NOTA: Recordeu que, de moment, allò interessant és llegir aquests fragments des de la perspectiva de llur perquè literari o, si més no, de la finalitat literària que deixen traspuar en una primera lectura, tenint en compte el format textual de cada text (vers o prosa) i el que això implicava en la cultura literària del segle XV.

Recomanació bibliogràfica:Una entesa ben interessada entre la realitat i la fantasia: Blandín de Cornualla“, de Vicent Martines (mireu-ne, sobretot, les conclusions i intenteu relacionar-les amb allò que hem vist a classe sobre la concepció de la ficció narrativa cavalleresca en el segle XV).